ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ขายทอดตลาดบ้านพักของทางราชการ สถานีตำรวจภูธรสากเหล็ก