ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ข้อปฏิบัติ ก่อน ระหว่าง หลัง เกิดน้ำท่วม และโรคที่มากับน้ำท่วม


11 12 13 14 15 16 21 22 24 25 27 1 2 3 4 5 6 8 32 34 35 36 37 38 39