ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ร่วมงานวันตำรวจ 13 ตุลาคม 2559


พล.ต.ต.จรวย ผลประเสริฐ ผบก.ภ.จว.พิจิตร  พร้อม รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร
พร้อม
ข้าราชการตำรวจในสังกัด  ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ ภ.จว.ฯ และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนและอุดมคติของตำรวจเนื่องในวันตำรวจ
วันที่
13 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น.

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-131059_8726%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-131059_661 %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-131059_1379%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-131059_729 %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-131059_913    %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-131059_2677%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-131059_7281%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-131059_2554 %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-131059_2895%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-131059_3840%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-131059_2758   %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-131059_3587  %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-131059_3884 %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-131059_4098 %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-131059_5317 %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-131059_6086 %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-131059_6238   %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-131059_7499 %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-131059_8127  %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-131059_8797 %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-131059_8976 %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-131059_9669

25591013_9136 25591013_9933 25591013_8376 25591013_6583 25591013_8291