ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

งบทดลองรายปี 2560 และรายละเอียดประกอบงบ ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร