ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2560 ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร