ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

งบทดลองเดือน มิถุนายน 2560 ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร