ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

งบทดลองเดือน มีนาคม 2560 ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร