ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

งบทดลอง รายงานเงินสด งบเทียบยอดเงินฝาก รายงาน สตง รายละเอียดประกอบงบ เดือนกันยายน 2561 ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร