ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลองเดือนกันยายน 2564 ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร