ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔


ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คลิกที่ http://forking.moi.go.th/page/save.php เพื่อลงนามในสมุดถวายพระพรออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔