ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔


ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ คลิกที่ https://wellwishes.royaloffice.th/ เพื่อลงนามในสมุดถวายพระพรออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔