ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด และประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรทางออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ๘ มกราคม ๒๕๖๕


ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด และประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรทางออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ๘ มกราคม ๒๕๖๕ คลิกที่ www.royaloffice.th เพื่อลงนามในสมุดถวายพระพรออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๗-๙ มกราคม ๒๕๖๕ สำหรับข้าราชการตำรวจ ในช่องชื่อหน่วยงานให้ใช้คำว่า “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”