ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชวสุดา สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ เม.ย.๖๕


ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชวสุดา สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๕ คลิกที่ www.royaloffice.th เพื่อลงนามในสมุดถวายพระพรออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ เม.ย.๖๕ สำหรับข้าราชการตำรวจ ชื่อหน่วยงาน/ที่อยู่ ให้ใส่ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”