ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทาการสถานีตารวจภูธรเมืองพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)