ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรสามง่าม