ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ประกาศประกวดราคาซื้อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยครบวงจร กิจกรรมการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)