ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจสภ.โพทะเล