ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ประกาศรับสมัครและฝึกอบรบหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ ๒