ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ประกาศราคากลางก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจสภ.โพทะเล