ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.วังทรายพูน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์