ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ในการสรรหาผู้ได้รับแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการ สวภ.6