ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี 2561 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยครบวงจร CCTV ในพื้นที่ จังหวัดพิจิตร