ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี 2562 โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและความสงบเรียบร้อย กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยครบวงจร การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี2562

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและความสงบเรียบร้อยกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยครบวงจรการติดตั้งกล้องวงจรปิดCCTV