ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย แฟลต ๕ ชั้น ๕๐ ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน) ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร พร้อมส่วนประกอบ จำนวน ๑ หลัง