ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ประกาศเอกสารประกวดราคาและราคากลางก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต)ขนาด ๓๐ ครอบครัว สูง ๕ ชั้น (ส่วนที่เหลือ)ของ สถานีตารวจภูธรสามง่าม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)