ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ประกาศเอกสารประกวดราคาและราคากลางก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.สากเหล็ก


สำเนาร่างประกาศ_Page_01

ราคากลาง สภ.สากเหล็ก_Page_01