ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “กฎหมาย ป.ป.ช.”


สามารถดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวได้ที่เว็ปไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th แบนเนอร์  “มาตรา 100 และ 103”

https://www.nacc.go.th/main.php?filename=section100