ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

พลตำรวจตรีกำธร จันที ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมบริหารประจำเดือนของตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร