ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

พล.ต.ต.กำธร จันที ผบก.ภ.จว.พิจิตร เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕


  • (๐๖.๓๐ น.) ร่วมกิจกรรมตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง)ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ พระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร
  • (๐๘.๓๐ น.) ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร
  • (๐๙.๐๐ น.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา”พัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง”เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ วัดสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร