ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

พล.ต.ต.กำธร จันที ผบก.ภ.จว.พิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปราม ของตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


พล.ต.ต.กำธร  จันที ผบก.ภ.จว.พิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปราม ของตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานป้องกันปราบปราม จำนวน ๙๐ นาย โดยมี พ.ต.อ.สถาพร  ศรีภิรมย์  รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร, ผู้แทน รอง ผอ.รมน.จว.พจ., ผู้แทนนายก อบจ.พิจิตร, ป้องกันจังหวัดพิจิตร และ กต.ตร.จังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ