ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

พล.ต.ต.ธวัชชัย มวญนรา ผบก.ภ.จว.พิจิตร เป็นประธานการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด


พล.ต.ต.ธวัชชัย มวญนรา ผบก.ภ.จว.พิจิตร
พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นราพิสุทธิ์ รอง ผบก.ฯ
พ.ต.อ.โสภณ เพียรร่มทองไทย รอง ผบก.ฯ
พ.ต.อ.สำเริง งามรัตน์ รอง ผบก.ฯ
พ.ต.อ.ทรงพร รอดเสียงล้ำ รอง ผบก.ฯ
เป็นประธานการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและ
ยาเสพติด
บริเวณลานปูนหน้า ภ.จว.พิจิตร