ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

พล.ต.ต.ธวัชชัย มวญนรา ผบก.ภ.จว.พิจิตร, พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นราพิสุทธิ์,พ.ต.อ.โสภณ เพียรร่มทองไทย,พ.ต.อ.สำเริง งามรัตน์, พ.ต.อ.สัมทธิ์ เอมกมล,พ.ต.อ.ทรงพร รอดเสียงล้ำ รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร ร่วมพิธีอ่านสาส์นของ ผบ.ตร. กล่าวคำปฏิญาณและอุดมคติของ ตร.


 วันที่ 17 ต.ค.2561 เวลา 09.00 น.
พล.ต.ต.ธวัชชัย มวญนรา ผบก.ภ.จว.พิจิตร,
พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นราพิสุทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร,พ.ต.อ.โสภณ เพียรร่มทองไทย รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร,พ.ต.อ.สำเริง งามรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร,
พ.ต.อ.สัมทธิ์ เอมกมล รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร,พ.ต.อ.ทรงพร รอดเสียงล้ำ รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร
ร่วมพิธีอ่านสาส์นของ ผบ.ตร. กล่าวคำปฏิญาณและอุดมคติของ ตร.
และเวลา
10.30 น. ร่วมพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุม 1 ภ.จว.พิจิตร