ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

พล.ต.ต.มาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล ผบก.ภ.จว.พิจิตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓


  • (๐๗.๐๐ น.) ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารที่ทำการ ภ.จว.พิจิตร
  • (๐๘.๓๐ น.) เป็นประธาน โครงการจิตอาสาฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ แม่น้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต พิ้นที่ชุมชนตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
  • (๑๐.๐๐ น.) เข้าร่วมกิจกรรม ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องสันทนาการ ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร