ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

พล.ต.ท.ม.ล.พันธ์ศักดิ์ เกษมสันต์ ผช.ตร.(บร๑๒)ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน๑๙๑ภ.จว.พิจิตร


S__3383451