ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ์​ ผบช.ภ.6 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019พร้อมคณะฯ และได้มอบอุปกรณ์​ป้องกันการติดเชื้อฯ โดย ผบก.ภ.จว.พิจิตร เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ


พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผบช.ภ.6 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) พร้อมด้วย พล.ต.ต.ดำรงค์ เพ็ชรพงศ์ รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.กรณ์ณพัชญ์ กิติพิบูลย์ รอง จตร.ปฏิบัติราชการ ภ.6 พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิด รอง จตร.ปฏิบัติราชการ ภ.6 , พล.ต.ต.ชูชาติ โชคสถาพร ผบก.อก.ภ.6 ณ ห้องประชุม 1 ภ.จว.พิจิตร พล.ต.ต.มาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล ผบก.ภ.จว.พิจิตร, พ.ต.อ.กำธร จันที รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร, พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ เอมกมล รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร, พ.ต.อ.ทรงพร รอดเสียงล้ำ รอง ผบก ภ.จว.พิจิตร, พ.ต.อ.สมนึก มากมี รอง ผบก ภ.จว.พิจิตร, พ.ต.อ.สุชีพ สิทธิราช รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร, พ.ต.อ.จิระวุฒิ ตัณฑศรี รอง ผบก ปฏิบัติหน้าที่ สง.ผบช.ภ.6 และหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับพร้อมเข้าร่วมประชุม รับข้อสังการ, ข้อแนะนำ, นโยบายและข้อห่วงใย และรับมอบสิ่งของสำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่