ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 และ ทำพิธี รับ – ส่งมอบหน้าที่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร