ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการ 2559


พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการ

ของตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2559

วันที่ 15 กันยายน 2559

BG

IMG_6941 IMG_6942 IMG_6944 IMG_6945 IMG_6946 IMG_6947 IMG_6949 IMG_6950 IMG_6952 IMG_6954 IMG_6955 IMG_6963 IMG_6968 IMG_6964 IMG_6969 IMG_6970 IMG_6971 IMG_6972 IMG_6973 IMG_6974 IMG_6975 IMG_6976 IMG_6977 IMG_6978 IMG_6979 IMG_6980 IMG_6981 IMG_6983 IMG_6984 IMG_6987 IMG_6988 IMG_6989 IMG_6990 IMG_6991 IMG_6994 IMG_6992 IMG_6996 IMG_6997 IMG_6999 IMG_7001 IMG_7002 IMG_7003 IMG_7004 IMG_7005 IMG_7006 IMG_7007 IMG_7008 IMG_7009 IMG_7010 IMG_7011 IMG_7012 IMG_7013 IMG_7014 IMG_7015 IMG_7016 IMG_7017 IMG_7018 IMG_7020 IMG_7019 IMG_7021 IMG_7022 IMG_7024 IMG_7025 IMG_7026 IMG_7027 IMG_7028 IMG_7029 IMG_7032 IMG_7033 IMG_7035 IMG_7039 IMG_7038 IMG_7048 IMG_7053 IMG_7057 IMG_7061 IMG_7062 IMG_7064 IMG_7065