ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

พ.ต.อ.ธวัชชัย มวญนา รรท.ผบก.ภ.จว.พิจิตร เข้ารวมพิธีเผาดอกไม้จันทน์ ณ สถานที่เผาดอกไม้จันทน์ ณ ศาลากลางพิจิตรหลังเก่า อ.เมืองพิจิตร จว.พิจิตร


วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๓๐ น.
พ.ต.อ.ธวัชชัย มวญนา รรท.ผบก.ภ.จว.พิจิตร
เข้า
รวมพิธีเผาดอกไม้จันทน์ ณ สถานที่เผาดอกไม้จันทน์
ศาลากลางพิจิตรหลังเก่า อ.เมืองพิจิตร จว.พิจิตร