ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

พ.ต.อ.พิสิษฐ์ ทรัพย์สิน รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาพรณวลักษณ์ อัคระราชกุมารี ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง


วันที่ 4 ก.ค.2560 เวลา 07.00 น
พ.ต.อ.พิสิษฐ์ ทรัพย์สิน รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร พร้อมข้าราชการตำรวจ
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาพรณวลักษณ์ อัคระราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง