ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

พ.ต.อ. เสมา สินสวัสดิ์ ได้มาร่วมพิธีเปิด การจัดอบรมกิจกรรม พื้นที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชนตำบล น้อมถวาย 84 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ รุ่นที่ 2


วันที่ 14 มิถุนายน 2560  เวลา 11.00 น. พ.ต.อ. เสมา  สินสวัสดิ์ ได้มาร่วมพิธีเปิด การจัดอบรมกิจกรรม พื้นที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชนตำบล น้อมถวาย 84 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ รุ่นที่ 2 ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560

ณ ห้องมะยงชิด โรงแรมพิจิตรพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร