ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2560 จำนวน 790 อัตรา(ชั้นสัญญาบัตร 150 อัตรา ชั้นประทวน 640 อัตรา)


รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2560 จำนวน 790 อัตรา
(ชั้นสัญญาบัตร 150 อัตรา ชั้นประทวน 640 อัตรา)

 ประกาศรับสมัครฯ 

กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) รวมจำนวน 340 อัตรา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) จำนวน 300 อัตรา

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) จำนวน 50 อัตรา

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) จำนวน 100 อัตรา

http://www.policeadmission.org