ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำคลิปประชาสัมพันธ์เชิงรุก​ ในการลดปัญหา​การแข่งรถในทาง


ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ​(ศปข.ตร.)ได้ร่วมกับ Youtuber จัดทำคลิปประชาสัมพันธ์เชิงรุก​ ในการลดปัญหา​การแข่งรถในทาง
https://www.youtube.com/watch?v=b9L1vyQCN70