ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตร