ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

สารคดี ๓๖๕ วันนี้ในอดีต พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๙