ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

กิจกรรมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า (สภากาแฟชาละวัน) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร (CK Convention Hall)


หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกัน ในการจัดกิจกรรมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า (สภากาแฟชาละวัน) ในวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร (CK Convention Hall) โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม