ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

เรื่องการขายทอดตลาดบ้านพักของทางราชการ สภ.ดงเจริญ