ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ๕ ชั้น ๕๐ ครอบครัว(ไม่มีใต้ถุน) ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร พร้อมส่วนประกอบ จำนวน ๑ หลัง