ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ผู้บังคับบัญชา


http://phichit.police.go.th/wp-content/uploads/2017/12/27122560m.png