ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ภารกิจผู้บังคับบัญชาประชาสัมพันธ์


วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564


เอกสารที่เกี่ยวข้องลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง