ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร - เป็นศัตรูกับโจรผู้ร้ายและยาเสพติด เป็นญาติมิตรและรับใช้ประชาชน

ภารกิจผู้บังคับบัญชาประชาสัมพันธ์


วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2566

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้องลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง